1, Oto dane obrazujące tempo wycinania lasów równikowych:
a) 1 hektar na sekundę
b) 860 kilometrów kwadratowych dziennie
c) 310 000 kilometrów kwadratowych rocznie

Oblicz tempo wycinania lasów równikowych:
a) w metrach kwadratowych na sekundę
b) w metrach kwadratowych dziennie
c) w hektarach rocznie
PILNE.!


2,
NAPISZ, JAKIE SĄ PRZYCZYNY NISZCZENIA LASÓW RÓWNIKOWYCH I JAKIE TO NISZCZENIE WYWOŁUJE SKUTKI.

Przyczyny: Skutki:2

Odpowiedzi

2010-03-26T20:26:04+01:00
100m kwadratowych
860 *100=860000m
310000*10=3100000 h

licze na naj

PRZYCZYNY
2 rozwuj przemysłu
rozwój rolnictwa
wzrost liczby ludnosci
wydobywanie sórowców minerlanych
SKUTKI
wyginiecie niektórych gatunków roslin i zwierząt
efekt cieplarniany
zmiana klimatu


to sama przyrodniczka nam dawała daj naj
2 5 2
2010-03-26T20:26:06+01:00
1.

a) 10 000 m2

b) 860 000 000 m2

c) 31 000 000h2.

SKUTKI
przyśpieszony proces zmiany klimatu
obniżenie żyzności gleb
postępująca erozja gleb
obniżenie ilości i jakości uprawy roślin
zaburzona gospodarka wodna
zubożona roślinność
wyginięcie wielu gatunków zwierząt
zmiana ekosystemu

PRZYCZYNY:
-rolnictwo żarowe,
-wycinanie lasów dla uzyskania pól uprawnych lub pastwisk, agroprzemysł,
-pozyskiwanie drewna opałowego i użytkowego,
-górnictwo i zdobywanie obszarów dla obiektów przemysłowych, głównie hydroenergetycznych,
-wprowadzenie w życie wielkich programów kolonizacji.
5 3 5