1. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość a . Krawędź boczna
ostrosłupa ma długość 2a . Oblicz objętość.
2. Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 12 cm i jest nachylona
do płaszczyzny podstawy pod kątem 0 30 . Oblicz pole powierzchni i objętość tego
graniastosłupa

1

Odpowiedzi

2010-03-26T20:44:17+01:00
Odp na zadanie 2 w załączniku:)