Podstawą trójkąta równoramiennego ABC jest średnica AB okręgu, którego środkiem jest punkt O. Punkty D, E są punktami przecięcia ramion AC, BC trójkąta z okręgiem. Miara kąta DOE jest równa 140⁰. Wykaż,że miara kąta ACB jest równa 20⁰.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T22:43:33+01:00
Odpowiedź jest zawarta w dodanym załączniku ;)
4 3 4