1. liczba rozwiazań równania x+3 / (5-x)(x+2) = 0 jest równa A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
2. zbiorem rozwiazań nierówności x^2 większe bądź równe 9 jest
A. (-nieskończoność, -3)u<3, + nieskończoność)
B. <-3,3>
C. <-3, + nieskończoność)
D. <3, + nieskończoność)

1

Odpowiedzi

2010-03-26T20:40:38+01:00
1.x+3=0
x=-3
mianownik różny od 0
2.x²-9≥0
x-3≥0 ∨ x+3≥0
x≥3 ∨ x≥-3
na osi x zznaczasz x∈<3, + nieskoń)
7 1 7