PILNIE I SZYBKO POTRZEBUJE ROZWIąZANIE

spożądż wykres funkcji
5
-- + 3 i opisz jej właściwości
F(x) = x-1


wyrazy ciągu arytmetycznego (An) spełniają warunki
A2 + A4 = 8 i A7 =16
a) wyznaczyć wyraz ogólny tego ciągu
b) wiadomo że wyrazy Ak, Ak+1, Ak+5 ciągu (An), wzięte w tej kolejności są trzema kolejnymi pewnego ciągu geometrycznego. wyznaczyć k.
c) sumy częściowe S8 i S n spełniają warunek Sn - S 8=140 wyznaczyć n.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T03:34:08+01:00
Z funkcja nie rozumiem tego zapisu w ogóle
ale z ciągiem ci zrobie
a₂+a₄=8
a₇=16
(wszystko zapisujemy w postaci an=a₁+(n-1)r)
a₁+r+a₁+3r=8
a₁+6r=16
Po obliczeniach ;a₁=-2;r=3
a)czyli an=-2+(n-1)3 ;an=3n-5
b)w każdym ciągu geometrycznym zachodzi zależność a₂/a₁=a₃/a₂
czyli Ak+1/Ak=Ak+5/Ak+1
c)S₈=[2*(-2)+7*3]*8/2=[-4+21]*4=64
Sn-S₈=140
Sn=204
b) i c) coś nie chcą mi wychodzić