Chcę obliczyć odległość punktu od prostej.
Wspolrzędne punktu to x oraz y ale mozemy dac np. 20,20.
Wspolrzędne lini to -12,-11 do 11,11.
Kąt pochylenia to 45 stopni.
Idzie on z lewego dolnego rogu do prawego gornego.
Proszę o szybkie rozwiaznie.

1

Odpowiedzi

2010-03-26T20:53:49+01:00
Wzór prostej

y=22/23x + 11/23

i nie jest ona nachylona pod kątem 45 stopni.
no chyba ze prosta przebiega przez punkty (-11,-11) i (11,11)

aby obliczyc wzór prostej

y=ax+b

pod x i y podstawiamy współrzędne punktów (x,y) i mamy dwa równania. obliczamy a i b.

jesli popelniles bląd i punkty przez ktore przebiega prosta to (-11,-11) i (11, 11) to wrór prostej wygląda tak

y=x

wzór na obliczeniu odległości

d=|Ax+By+C| / pierwiastek(A^2 + B2)

rownanie prostej przekształcamy do postaci ogólnej
Ax+By+C=0
x, y - współrzędne punku

dla
y=x
mamy x-y=0
(A i B = 1 C=0)

dla
y=22/23x + 11/23
22/23x -y + 11/23 = 0
A=22/23 B=-1 C=11/23