Rozwiąż równania:
a) 7 i 1/3 (jedna trzecia) - x = 3,5
4,2 = x= 8 2\3 (dwie trzecie)
x- 1,8 = 4 3/4 (trzy czwarte)
x + 6 5\ (pięć szóstych) = 9,5
b) x * 2 5\6 (pięć szóstych) = 8,5
x: 5,25 = 1 5/7 (pięć siódmych)
5,2 * x= 36 2\5 (dwie piąte)
18 1\3 (jedna trzecia) : x= 1 2\3 (dwie trzecie)

3

Odpowiedzi

2010-03-26T21:06:41+01:00
A) 7 i 1/3 (jedna trzecia) - x = 3,5
22/3 -x= 7/2
-x=7/2-22/3
x= 44/6-21/6
x= 23/6= 3 5/6

4,2 = x= 8 2\3 (dwie trzecie)
21/5= x+ 26/3
-x= -21/5 +26/3
x= 63/15 - 130/15
x= -57/15= - 3 12/15= - 3 3/5

x- 1,8 = 4 3/4 (trzy czwarte)
x - 9/5 = 19/4
x= 9/5+19/4
x= 36/20+95/20= 131/20= 6 11/20
x + 6 5\ (pięć szóstych) = 9,5
x= 19/2 - 41/6
x= 57/6-41/6
x= 16/6= 2 4/6= 2 2/3
b) x * 2 5\6 (pięć szóstych) = 8,5
x* 17/6= 17/2/*6/17
x= 3

x: 5,25 = 1 5/7 (pięć siódmych)
x: 21/4 = 12/7
x*4/21= 12/7/:4/21
x= 12/7*21/4
x= 3*3=9
5,2 * x= 36 2\5 (dwie piąte)
26/5 *x= 182/5/*5/26
x= 182/26= 7
18 1\3 (jedna trzecia) : x= 1 2\3 (dwie trzecie)
55/3:x= 5/3/*3/55
x= 1/11
2010-03-26T21:08:29+01:00
A) 7 i 1/3 (jedna trzecia) - x = 3,5
-x=35/10-22/3
-x=105/30-220/30
-x=-115/30
x=3 i 5/6
4,2 = x= 8 2\3 (dwie trzecie)
x=26/3-42/10
x=260/30-126/30
x=134/30
x=4 i 14/30
x- 1,8 = 4 3/4 (trzy czwarte)
x=19/4+18/10
x=95/20+36/20
x=131/20
x=4 i 11/20
x + 6 5\ (pięć szóstych) = 9,5
x=95/10-41/6
x=285/30-205/30
x=80/30
x=2 i 2/3
b) x * 2 5\6 (pięć szóstych) = 8,5
17/6x=85/10
x=85/10 * 6/17
x=510/170
x=3

x: 5,25 = 1 5/7 (pięć siódmych)
x=12/7 *525/100
x=6300/700
x=9

5,2 * x= 36 2\5 (dwie piąte)
x=182/5*10/52
x=364/53
x=7

18 1\3 (jedna trzecia) : x= 1 2\3 (dwie trzecie)
55/3:x=5/3
x=5/3*55/3
x=275/9
x=30 i 5/9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T21:09:55+01:00
A) 7 i 1/3 (jedna trzecia) - x = 3,5
- x = 3½ - 7⅓
x= 4 i 1/6

x- 1,8 = 4 3/4 (trzy czwarte)
x=4,75 + 1,8
x= 6,55

x + 6 5\ (pięć szóstych) = 9,5
x=9,5 - 5/6
x= 8i1/6

b) x * 2 5\6 (pięć szóstych) = 8,5
2i5/6 x = 8,5 / *6/17
x=30/5
x=3/5

5,2 * x= 36 2\5 (dwie piąte)
5,2 x =36 2\5 /* 10/52
x=3½