Odpowiedzi

2010-03-26T20:47:30+01:00
Historyczna jednostka ciepła, obecnie gdy ciepło jest utożsamiane z energią jest pozaukładową jednostką energii (skrót cal); często używana jest jednostka wielokrotna kilokaloria (skrót kcal); 1 kcal = 1000 cal
2010-03-26T20:48:25+01:00
1 cal = 2,54 centymetra
o to chodzi...czy słownie:
pozaukładowa jednostka miary długości odpowiadająca szerokości kciuka

1 kilocalorie = 4184 joules
często używana jest jednostka wielokrotna kilokaloria (skrót kcal); 1 kcal = 1000 cal.

1 electron volt = 1.60217646 × 10-19 joules
jednostka energii stosowana w fizyce. Jeden elektronowolt jest to energia, jaką uzyskuje elektron będąc przyspieszonym różnicą potencjałów równą 1 woltowi:
1 5 1