1) Trzy boki trapezu mają tę samą dl. 10 cm. Wiedząc, że obwód tego trapezu wynosi 52cm oblicz jego pole

2) Oblicz przekątne rombu, którego obwód wynosi 25cm, a stosunek przekątnych 3:4

3) Oblicz wysokość trapezu równoramiennego, którego ramię ma 41cm, a podstawy mają 54cm i 36cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T21:56:43+01:00
Zad1.
Obw = 52cm
52-30=22 (zdjęcie 0457)
P= (a+b)×h/2
P= (10+32)×10/2
P= 42×10/2
P=420/2
P=210cm²

zad3.
54-36=18
18:2=9
(zdjęcie 0459)
41²-9²=x²
1681-81=x²
x²=1600
x=40
1 5 1