Zad1. promieniotwórczy bizmut 212/83 Bi ma okres półowicznego zaniku równy 1godz. O ile procent zmniejszy się aktywność izotopu po upływie czasu równego 3h?
Zad2. Pierwiastek promieniotwórczy którego jądro wyemitowało 5 cząstek <alfa> i 4 cząstki <beta> -(ten minus na górze), przekształcił się w izotop ołowiu 206/82Pb. Który to był pierwiastek?

Bardzo prosze o pomoc

1

Odpowiedzi

2010-03-27T06:39:19+01:00
Zad. 1
wzór na ilość jąder po czasie t:
N = N₀ · 2^-(t/T) (czyt. 2 do potegi -t przez T)
N₀ - poczatkowa liczba jader
T - okres polowicznego rozpadu

Jesli chcemy policzyc procentowa zmiany aktywnosci to musimy policzyć stosunek N/N₀:
N/N₀=2^-(t/T)
N/N₀=2^-(3/1)
N/N₀=2^-3
N/N₀=⅛
Jezeli pomnozymy to przez 100% otrzymamy wynik 12,5%
12,5% jest to procent jaki pozostal z aktywnosci poczatkowej
Zeby obliczyc o ile spadła aktywnosc nalezy:
100%-12,5%=87,5%

Zad. 2
X -> 5*α + 4*β
czastka alfa sklada się z 2 protonow i 2 neutronow: ⁴₂α
czastka beta to elektron ₋₁β
Suma liczb atomowych A (te na górze) i liczb masowych Z (na dole) musza byc po obu stronach rownania reakcji rowne:
jesli oznaczymy:
x - liczba atomowa A szukanego pierwiastka
y - liczba masowa Z szukanego pierwiastka
to mozemy ulozyc rownania:
x=5*4 + 4*0 + 206
y=5*2 + 4*(-1) + 82
x=226
y=90
Sprawdzamy w ukladnie okresowym...
Szuany pierwistaek to Rad
2 3 2