1. Wyznacz równianie symetralnej odcinka AB.
a) A=(1,-5) B=(1,1)
b) A(-3,-2) B=(1,-2)
c) A=(0,0) B=(4,4)
d) A=(1,2) B=(3,-2)
e) A=(-1,2) B=(3,6)
f) A=(0,-2) B=(4,0)

2. Oblicz długość odcinka AB oraz wyznacz współrzędne jego środka.
a) A=(0,0) B=(3,4)
b) A=(-3,-2) B=(3,6)
c) A=(4,8) B=(-5,-4)
d) A=(1,-3) B=(6,9)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T22:44:32+01:00
Pomogę w 2. jedyne co musisz zrobić to podstawić dane do gotowego wzoru

|AB| =√(Xв-Xа)²+(Yв-Yа)²

2.a |AB| = √9+16 = √25 = 5
b |AB| = √36+64 = √100 = 10
c |AB| = √81+144 = √225 = 15
d |AB| = √25 +144 = √169 = 13
2 3 2