Odpowiedzi

2010-03-26T21:23:42+01:00
A)
Azot mimo, że w stanowi 70% atmosfery Ziemi, rzadko występuje w glebie w wystarczających ilościach potrzebnych roślinom. Azot wolny z atmosfery nie jest przyjmowany przez rośliny, które wymagają związków, dodatkowo 99% azotu pozostaje w związkach organicznych o zbyt złożonej budowie by móc zostać przyjęty przez większość gatunków roślin. Kolejnym mankamentem jest, że większość roślin uprawnych zużywa azot szybciej niż jest on uwalniany powodując wyjałowienie gleby. Przeciętnie azotu, który może zostać przyjęty przez roślinny wyższe jest mniej niż 34kg/ha a azotu w związkach około 3385kb/ha. Ilość azotu przyjmowalnego może wynieść nawet do 112,5kg/ha.
b)
Niezwiązany azot jest pierwiastkiem stosunkowo biernym chemicznie, co spowodowane jest bardzo wysoką wartością energii wiązania potrójnego w cząsteczce N2, wynosi ona aż 945,33 ± 0,59 kJ · mol-1.

C)
tak

2010-03-26T21:27:44+01:00
A) Azot występuje w górnych warstwach ziemi.
b)Właściwości azotu: - jest gazem, - bezbarwny, - bezwonny, - bez smaku, - trudno rozpuszczalny w wodzie, - nie podtrzymuje palenia, - w temperaturze pokojowej jest mało reaktywny, - po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami.
c)Azot mimo, że w stanowi 70% atmosfery Ziemi, rzadko występuje w glebie w wystarczających ilościach potrzebnych roślinom. Azot wolny z atmosfery nie jest przyjmowany przez rośliny, które wymagają związków, dodatkowo 99% azotu pozostaje w związkach organicznych o zbyt złożonej budowie by móc zostać przyjęty przez większość gatunków roślin. Kolejnym mankamentem jest, że większość roślin uprawnych zużywa azot szybciej niż jest on uwalniany powodując wyjałowienie gleby. Przeciętnie azotu, który może zostać przyjęty przez roślinny wyższe jest mniej niż 34kg/ha a azotu w związkach około 3385kb/ha. Ilość azotu przyjmowalnego może wynieść nawet do 112,5kg/ha.