Odpowiedzi

2009-10-29T20:45:01+01:00
1. Komunizm i demokracja.

2.Demokracja szlachecka jest bardzo widoczna w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Panowała tam ogromna tolerancja religijna (wobec każdego). Niestety był tam zwyczaj liberum veto, czyli przywilej, który pozwalał zwykłemu posłowi zerwać obrady sejmu. Na mocy Konstytucji 3 Maja posłami mogli zostać również mieszczanie i każdy chłop mógł opuścić wieś.

3.Istotną cechą liberalizmu-demokratycznego jest to, iż kładzie on nacisk na respektowanie wolności (rozumianej jako brak zewnętrznego wobec jednostki przymusu – fizycznego, psychicznego, ideologicznego, religijnego itp.) we wszystkich jej wymiarach. Chodzi tu zarówno o wolność myśli, wyboru przekonań, w tym światopoglądowych, postaw życiowych, orientacji politycznych, moralnych, obyczajowych i estetycznych, jak też o wolności gospodarowania wynikającej z istnienia wolnego rynku i własności prywatnej.
Demokracja liberalna utożsamiana jest niekiedy (np. w literaturze marksistowskiej) z tzw. „demokracją zachodnią” lub „demokracją burżuazyjną” oraz przeciwstawienia „demokracji szlacheckiej”, „demokracji socjalistycznej” itp.
2009-10-29T20:55:15+01:00
. Komunizm, demokracja.

2.Demokracja szlachecka jest bardzo widoczna w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Panowała tam ogromna tolerancja religijna (wobec każdego). Niestety był tam zwyczaj liberum veto, czyli przywilej, który pozwalał zwykłemu posłowi zerwać obrady sejmu. Na mocy Konstytucji 3 Maja posłami mogli zostać również mieszczanie i każdy chłop mógł opuścić wieś.

3.Istotną cechą liberalizmu-demokratycznego jest to, iż kładzie on nacisk na respektowanie wolności (rozumianej jako brak zewnętrznego wobec jednostki przymusu – fizycznego, psychicznego, ideologicznego, religijnego itp.) we wszystkich jej wymiarach. Chodzi tu zarówno o wolność myśli, wyboru przekonań, w tym światopoglądowych, postaw życiowych, orientacji politycznych, moralnych, obyczajowych i estetycznych, jak też o wolności gospodarowania wynikającej z istnienia wolnego rynku
i własności prywatnej.
Demokracja liberalna utożsamiana jest niekiedy (np. w literaturze marksistowskiej) z tzw. „demokracją zachodnią” lub „demokracją burżuazyjną”. j koniec