1. Pewien trójwartosciowy pierwiastek tworzy z tlenem zwiazek o masie cząsteczkowej 160µ. Wyznacz masę atomową tego pierwiastka oraz podaj wzór i nazwę opisanego związku pierwiastka z tlenem.

2. Oblicz ile gramów amoniaku powstanie jesli do reakcji syntezy wodoru i azotu dostarczymy 11,2dm³ wodoru w warunkach normalnych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T21:49:25+01:00
1. Pewien trójwartosciowy pierwiastek tworzy z tlenem zwiazek o masie cząsteczkowej 160µ. Wyznacz masę atomową tego pierwiastka oraz podaj wzór i nazwę opisanego związku pierwiastka z tlenem.


E2O3=160
2e=112
e=56
odp zelazo

fe2O3


2. Oblicz ile gramów amoniaku powstanie jesli do reakcji syntezy wodoru i azotu dostarczymy 11,2dm³ wodoru w warunkach normalnych.

N2 + 3h2 -> 2nh3

11,2=x g
67,2=34
x=5,7g
1 5 1