1. Proszę zapisać równania reakcji otrzymywania dipeptydów:
a)Glicyloglicyny
b)Alanyloglicyny,
(proszę stosować wzory półstrukturalne)
2. Na czym polega reakcja ksantoproteinowa i biuretowa?
3. Dlaczego fruktoza daje pozytywny wynik próby Tollensa, skoro jest ketozą?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T08:00:52+01:00
Odp.
Glicyna ;
CH3(NH2)COOH-kwas aminooctowy(glicyna);
G-G,~łączą si~ę wiązaniem peptydowym[CONH].
Odp.2
Pr~óba ksantoproteinowa polega na dzia~łaniu st~ęż HNO3 na bia~łka,ulegają denaturacji i zabarwiają bia~łko na kolor ż~ó~łty;
Pr~óba biuretowa polega na dzia~łaniu na bia~łko roztworem Cu(OH)2,w wyniku kt~órego bia~łko przyjmuje kolor fioletowy.
Odp.
Fruktoza jest aldoheksozą ,ma grup~ę aldehydową -COH i ulega pr~óbie Tollensa i Trommera.