Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T22:47:16+01:00
Papieski uniwersalizm-idea zwierzchności papieża nad władzą cesarską
cesarski uniwersalizm-cesarz rościł sobie prawo do władzy zarówno świeckiej jaki i duchowej(np.mianował papieży)
Oba te terminy odnoszą się do czasów pełnego średniowiecza(IX-XIIIw), kiedy to cesarstwo niemieckie i papieski Rzym walczyły o dominium mundi(władzę nad światem)
50 3 50
2010-03-26T22:48:27+01:00
Papieski uniwersalizm- był ideą zwierzchności papieża nad władzą cesarską

cesarski uniwersalizm- cesarz miał prawo do władzy świeckiej a także duchowej(mógł np. mianować daną osobę na papieża)

Uniwersalizm papieski i cesarski miały miejsce w czasach pełnego średniowiecza (IX-XIIIw), gdy cesarstwo niemieckie oraz Rzym walczyły o władzę nad światem.
33 3 33