1. Określ monotoniczność funkcji f(x)= x+1 ÷ x+3
w zbiorze (- ∞ do - 3 )

2. Strona książki ma obwód 68cm.
Jakie wymiary powinna mieć strona tej książki aby zapewnić maksymalną powierzchnie druku, jeśli składa się, że marginesy boczne i dolny będą mieć 1cm, zaś margines górny 2cm.

3. Rozwiązać równanie

a) 3x² + 7x - 20 = 0
b) (3x - 1) (4x + 5) = (4x +5) (2x - 1)

4. Rozwiązać nierówność
a) (2-x) (x+4) - ( 2 - x ) ( 1- 2x) < 0
b) -4x² + 9x - 5 > 0

1

Odpowiedzi

2010-03-26T23:57:38+01:00
Zadanie 3.
a)liczymy delte
Δ=49+120=169
√Δ=13
x₁=1 ; x₂=20/6=10/3
b)przenosimy wszystko na jedną stronę i wyłączamy (4x+5)przed nawias
(4x+5)[3x-1-(2x-1)]=0
(4x+5)x=0
x=0∨x=-4/5
Zadanie 4.
a) (2-x) przed nawias
(2-x)[x+4-(1-2x)]<0
(2-x)[3x+3]<0
2-x<0∨3x+3<0
x>2 ∨ x<-1
x∈(-∞,-1) U (2,+∞)
b)DELTA
Δ=81-80=1 ;√Δ=1
x₁=1
x₂=5/4
Zadanie 1.
(trzeba narysować,ale najpierw trzeba rozpisać)
f(x)=x+1 ÷ x+3 =(x+3)-2 ÷ x+3=1- 2÷ x+3
Czyli podstawowa funkcja to
y=-2/x i v=[1,-3] [v wektor przesunięcia]
tyle ci moge pomuc w tym zadaniu
A 2 nie potrafie rozwiązać