Witam.

Przetłumaczyłem pewien tekst, lecz z pewnością znajdziecie w nim znaczącą ilość błędów.

Punkty przydzielę użytkownikowi, który poprawi moje tłumaczenie i zamieści je w swojej odpowiedzi jako pierwszy, a poprawiona wersja będzie wykonana z naciskiem na jakość, nie na szybkość.

Zaczynamy -

Tekst w J.Angielskim -

The People

These ten people are the ones Ragen and Arthur decided were not undesirable.

1. Billy Milligan (William Stanly Milligan) is the core personality.

2. Arthur is a extremely sophisticated and educated Englishman. An expert in science and medicine, with a focus on hematology. He is in "the spot"—that is, in charge of the shared body—during times that required intellectual thinking. Only one of the two who could classify a person in the group as an undesirable.

3. Ragen Vadascovinich is the "keeper of hate". Ragen describes himself as Yugoslavian, has a Slavic accent and can write and speak in Serbo-Croatian. He is a communist, an expert in munitions and also has extreme strength because Arthur taught him how to control his adrenalin flow. Ragen has a soft spot for women and children, and will not hesitate to assist them if they are in trouble, to the point of stealing food and supplies for them. He controls the spot in dangerous times and can designate group members "undesirable".

4. Allen is a con man and a manipulator. He is the most common person to talk to the outside world. He plays the drums and paints portraits. Also the only right-handed self. He is the only personality that smokes.

5. Tommy is the escape artist; he is often confused with Allen. He plays the tenor sax and is an electronics expert. He is also a painter, specializing in landscapes.

6. Danny is afraid of people, especially men. He only paints still lifes, saying that this was because Chalmer made him dig his own grave and buried him in it.

7. David, age eight, is the "keeper of pain". He comes to the spot to take the pain of the others.

8. Christene, age three, was the one who would stand in the corner in school when "Billy" would get in trouble. She has dyslexia, but Arthur taught her to read and write. Ragen has a special bond with her.

9. Christopher, Christene's brother, plays the harmonica.

10. Adalana, a lesbian, actually wished Ragen off the spot—forcibly taking his place running the body—during a "mix up time". Ragen had intended only to rob the Ohio University students, but Adalana took his place and raped them. She cooks and cleans house for the others, and writes poetry.

The Undesirables

These people were labeled as Undesirable because they broke the rules laid down by Ragen and Arthur. These do not hold the conscience.

11. Phil is a thug and took part in planning some small time crimes. Has a Brooklyn accent. Marked due to him being a criminal.

12. Kevin is a criminal planner, he helped devise a plan to rob a drug store. Labeled also because he is a criminal.

13. Walter is Australian. He calls himself a big-game hunter and has an excellent sense of direction. Was often used as a spotter. He was labeled because he shot and killed a crow.

14. April who is the bitch; she only has thoughts about destroying Billy's step father. Declared an Undesirable when she convinced Ragen to kill Chalmer. Luckily though Arthur was able to talk him out of it at the last second.

15. Samual is the Jewish person. He is the only one who believes in God. Was marked because he sold some of the other people's personal paintings.

16. Mark is the workhorse. He is often referred to as the zombie because he does nothing unless he is told, and will stare at walls when bored.

17. Steve is the impostor, he uses imitations for comedy. Steve never accepted that he was an MP. He was made to be undesirable because his comedy caused the family problems.

18. Lee is the prankster and his practical jokes normally get the family into trouble. He does not care about consequences for his actions. He was made an undesirable because one of his jokes put them into solitary confinement.

19. Jason is the pressure valve. He was used at the beginning to release tension for the family, but he caused them to get into too much trouble and was marked as an undesirable.

20. Bobby always dreams of leading some adventure or fixing some global crisis, but he has no ambitions and was labeled due to that fact.

21. Shawn, who is four and deaf, makes buzzing sounds so he can feel the vibration in his head. He was labeled an undesirable because there was no benefit from being deaf later on in life. (Even though he is an undesirable he was never cast into the shadows beyond the spot, he was just never allowed to take the spot.)

22. Martin is a snob, from New York he wants things just handed over to him without earning them.

23. Timothy worked in a florist shop until he encountered a homosexual who flirted with him. He divulged into his own world after that.

The Teacher

Note the teacher is NOT an Undesirable.

24. The Teacher, was by far the greatest mile stone to helping Billy achieve fusion. He is the sum of all other 23 people put together, he has almost total recall of all the other people's actions and thoughts.

Źródło - http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Milligan


Moje tłumaczenie -

Ludzie

Te dziesięć osób to jedyne, które według Ragena i Arthura nie były niepożądane.

1. Billy Milligan jest osobowością podstawową.

2. Arthur jest niezwykle wyrafinowanym i wykształconym Anglikiem. Jest specjalistą w zakresie nauki i medycyny, z naciskiem na hematologię. Arthur znajduję się w miejscu – to jest, w dzielonym ciele, w czasie, który wymaga intelektualnego myślenia. Tylko jedna z dwóch osób może sklasyfikować tę osobowość jako niepożądaną.

3. Ragen Vadascovinich jest „opiekunem nienawiści”. Ragen przedstawia siebie jako Jugosłowianina, posiada słowiański akcent i potrafi pisać oraz mówić w języku Serbsko - Chorwackim. Jest komunistą, ekspertem od amunicji, posiada także skrajnie wielką siłę, gdyż Arthur nauczył go kontrolowania przepływu adrenaliny. Ragen ma słabość do kobiet i dzieci, nie zawaha się im pomóc, jeśli są w tarapatach potrafi dopuścić się do kradzieży żywności i zaopatrzenia dla nich. To on kontroluje miejsce w niebezpiecznych czasach i może wyznaczyć członków grupy "niepożądane".

4. Allen jest kanciarzem i manipulatorem. Jest zwykłą osobą, otwartą do świata zewnętrznego. Gra na bębnach i maluje portrety. Jest jedyną osobnością, która pali papierosy, również tylko on jest praworęczny.

5. Tommy jest sztukmistrzem, często mylonym z Allenem. Gra na saksofonie tenorowym, jest ekspertem od elektroniki. Jest także malarzem, specjalizującym się w tworzeniu krajobrazów.

6. Danny to osoba, która boi się ludzi, szczególnie mężczyzn. Tylko on maluje martwą naturę, twierdząc, iż Chalmer wykopał swój własny grób, w którym pochowano jego.

7. Ośmiolatek David jest „dozorcą bólu”. Pojawia się, aby oswobodzić z niego innych.

8. Christine, w wieku lat trzech. Była osobowością, która powinna ponosić winę za kłopoty Billy’ego w szkole i stać zamiast niego w kącie. Cierpi na dysleksję, choć Arthur nauczył ją pisać i czytać. Ragena i Christine łączy specjalna więź.

9. Christopher jest bratem Christine, potrafi grać na harmonijce.

10. Adalana jest lesbijką. Prawdę mówiąc chciała zdjąć Ragena z jego miejsca – używając do tego celu siły, zagarnąć jego miejsce, uciekając z ciałem – podczas „mieszania czasu w górę”. Intencje Ragena polegały na obrabowaniu studentów z Ohio, natomiast Adalana zgwałciła ich, przedtem zajmując jego miejsce. Adalana dba o porządek w domu oraz gotuje dla innych. Piszę także poezje.

Osobowości niepożądane –

Te osobowości zostały sklasyfikowane jako niepożądane, gdyż nie przestrzegały zasad ustanowionych przez Arthura i Ragena. Nie posiadają one sumienia.

11. Phil jest zbirem i wziął udział w planowaniu jakichś małych przestępstw. Posiada brooklyński akcent. Wyraźny jako osobowość, ze względu na bycie kryminalistą.

12. Kevin jest przestępczym strategiem. Pomógł opracować plan obrabowania sklepu farmaceutycznego. Dał znać o swoim istnieniu, poprzez działalność kryminalistyczną.

13. Walter jest Australijczykiem. Nazywa siebie „myśliwym gry o wielką stawkę”, ma doskonały zmysł orientacji. Był często używany jako obserwator. Zaszufladkowano go, ponieważ za pomocą broni, udało mu się zabić wronę.

14. April jest prostytutką. Zależało jej na tym, aby ojciec Billy'ego nie mógł mieć już więcej dzieci. Uznana za niepożądany element, kiedy namówiła Ragena do zabicia Chalmera. Na szczęście Arthur był zdolny do opowiedzenia o niej w ostatniej chwili.

15. Samual jest żydem. Jako jedyny wierzy w Boga. Stał się wyraźny dzięki temu, że sprzedawał obrazy innych osobowości.

16. Mark został określony wołem roboczym. Często odnoszono się do niego jak do zombi, ponieważ bez wydania jakiegokolwiek polecenia ulegał zupełnej stagnacji. Kiedy był znudzony wpatrywał się w ściany.

17. Steve jest oszustem, który posługuje się naśladownictwem w swojej komedii. Steve nigdy nie zaakceptował tego, że był posłem, znalazł się w grupie niepożądanych osobowości ze względu na to, iż jego komedia powodowała problemy w rodzinie.

18. Lee jest figlarzem, a jego żarty zwykle pakują rodzinę w kłopoty. Nie przejmuje się konsekwencjami swoich czynów. Został umieszczony w tej grupie ze względu na to, że umieścił naszego bohatera w więziennej izolatce.

19. Jason jest porównywany z zaworem ciśnienia całej rodziny. Początkowo służył za człowieka obniżającego napięcie reszty tożsamości, lecz swoim zachowaniem sprawił zbyt wiele kłopotów i znalazł się w grupie niepożądanych.

20. Bobby jest marzycielem, który zawsze śni o przewodniczeniu w jakiejś przygodzie lub jest główną postacią, która uczestniczyła w zniesieniu globalnego kryzysu. Został łatwo rozpoznany dzięki braku jakichkolwiek ambicji.

21. Shawn jest poza podium w ważności wszystkich z osobowości, znajduje się na czwartym miejscu, jest osobą niesłyszącą, wydaje brzęczące dźwięki, dzięki czemu odczuwa wibracje w swojej głowie. Został zaszufladkowany jako niepożądany element, ze względu na brak przydatności w późniejszym życiu z powodu swojej wady słuchowej. Nawet jako niepożądana osobowość nigdy nie chciał przejąć kontroli nad „miejscem”, nie był nawet wzięty pod uwagę.

22. Martin jest snobem. Pochodzi z Nowego Jorku, chce aby ludzie przekazywali mu rzeczy, nie chce na nie zarobić.

23. Timothy pracuje w sklepie z kwiatami, pewnego razu natknął się na homoseksualistę z którym flirtował. Po tym wydarzeniu ujawnił przed nim swój świat.

Nauczyciel

Należy wspomnieć o tym, że nauczyciel nie jest osobowością niepożądaną.

Nauczyciel był kamieniem milowym w badaniu Billy’ego. Jest sumą wszystkich 23 osobowości, jest właściwie bazą danych, sięga pamięcią wszystkich zdarzeń, ludzi, miejsc jakie miał okazje przeżyć, spotkać, zobaczyć wszystkimi postaciami.


Mój główny dylemat polega na tym, iż nie wiem czym są owe "miejsca", drugim problemem jest tłumaczenie czasu, ale mam na myśli ten zawarty w treści.

Osobiście "miejsce", uznaje jako stan, w którym przeważa dana osobowość.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T07:03:36+01:00
1. Billy Milligan jest osobowością podstawową.

2. Arthur jest niezwykle wyrafinowanym i wykształconym Anglikiem. Jest specjalistą w zakresie nauki i medycyny, z naciskiem na hematologię. Arthur znajduję się w miejscu – to jest, w dzielonym ciele, w czasie, który wymaga intelektualnego myślenia. Tylko jedna z dwóch osób może sklasyfikować tę osobowość jako niepożądaną.

3. Ragen Vadascovinich jest „opiekunem nienawiści”. Ragen przedstawia siebie jako Jugosłowianina, posiada słowiański akcent i potrafi pisać oraz mówić w języku Serbsko - Chorwackim. Jest komunistą, ekspertem od amunicji, posiada także skrajnie wielką siłę, gdyż Arthur nauczył go kontrolowania przepływu adrenaliny. Ragen ma słabość do kobiet i dzieci, nie zawaha się im pomóc, jeśli są w tarapatach potrafi dopuścić się do kradzieży żywności i zaopatrzenia dla nich. To on kontroluje miejsce w niebezpiecznych czasach i może wyznaczyć członków grupy "niepożądane".

4. Allen jest kanciarzem i manipulatorem. Jest zwykłą osobą, otwartą do świata zewnętrznego. Gra na bębnach i maluje portrety. Jest jedyną osobnością, która pali papierosy, również tylko on jest praworęczny.

5. Tommy jest sztukmistrzem, często mylonym z Allenem. Gra na saksofonie tenorowym, jest ekspertem od elektroniki. Jest także malarzem, specjalizującym się w tworzeniu krajobrazów.

6. Danny to osoba, która boi się ludzi, szczególnie mężczyzn. Tylko on maluje martwą naturę, twierdząc, iż Chalmer wykopał swój własny grób, w którym pochowano jego.

7. Ośmiolatek David jest „dozorcą bólu”. Pojawia się, aby oswobodzić z niego innych.

8. Christine, w wieku lat trzech. Była osobowością, która powinna ponosić winę za kłopoty Billy’ego w szkole i stać zamiast niego w kącie. Cierpi na dysleksję, choć Arthur nauczył ją pisać i czytać. Ragena i Christine łączy specjalna więź.

9. Christopher jest bratem Christine, potrafi grać na harmonijce.

10. Adalana jest lesbijką. Prawdę mówiąc chciała zdjąć Ragena z jego miejsca – używając do tego celu siły, zagarnąć jego miejsce, uciekając z ciałem – podczas „mieszania czasu w górę”. Intencje Ragena polegały na obrabowaniu studentów z Ohio, natomiast Adalana zgwałciła ich, przedtem zajmując jego miejsce. Adalana dba o porządek w domu oraz gotuje dla innych. Piszę także poezje.

Osobowości niepożądane –

Te osobowości zostały sklasyfikowane jako niepożądane, gdyż nie przestrzegały zasad ustanowionych przez Arthura i Ragena. Nie posiadają one sumienia.

11. Phil jest zbirem i wziął udział w planowaniu jakichś małych przestępstw. Posiada brooklyński akcent. Wyraźny jako osobowość, ze względu na bycie kryminalistą.

12. Kevin jest przestępczym strategiem. Pomógł opracować plan obrabowania sklepu farmaceutycznego. Dał znać o swoim istnieniu, poprzez działalność kryminalistyczną.

13. Walter jest Australijczykiem. Nazywa siebie „myśliwym gry o wielką stawkę”, ma doskonały zmysł orientacji. Był często używany jako obserwator. Zaszufladkowano go, ponieważ za pomocą broni, udało mu się zabić wronę.

14. April jest prostytutką. Zależało jej na tym, aby ojciec Billy'ego nie mógł mieć już więcej dzieci. Uznana za niepożądany element, kiedy namówiła Ragena do zabicia Chalmera. Na szczęście Arthur był zdolny do opowiedzenia o niej w ostatniej chwili.

15. Samual jest żydem. Jako jedyny wierzy w Boga. Stał się wyraźny dzięki temu, że sprzedawał obrazy innych osobowości.

16. Mark został określony wołem roboczym. Często odnoszono się do niego jak do zombi, ponieważ bez wydania jakiegokolwiek polecenia ulegał zupełnej stagnacji. Kiedy był znudzony wpatrywał się w ściany.

17. Steve jest oszustem, który posługuje się naśladownictwem w swojej komedii. Steve nigdy nie zaakceptował tego, że był posłem, znalazł się w grupie niepożądanych osobowości ze względu na to, iż jego komedia powodowała problemy w rodzinie.

18. Lee jest figlarzem, a jego żarty zwykle pakują rodzinę w kłopoty. Nie przejmuje się konsekwencjami swoich czynów. Został umieszczony w tej grupie ze względu na to, że umieścił naszego bohatera w więziennej izolatce.

19. Jason jest porównywany z zaworem ciśnienia całej rodziny. Początkowo służył za człowieka obniżającego napięcie reszty tożsamości, lecz swoim zachowaniem sprawił zbyt wiele kłopotów i znalazł się w grupie niepożądanych.

20. Bobby jest marzycielem, który zawsze śni o przewodniczeniu w jakiejś przygodzie lub jest główną postacią, która uczestniczyła w zniesieniu globalnego kryzysu. Został łatwo rozpoznany dzięki braku jakichkolwiek ambicji.

21. Shawn jest poza podium w ważności wszystkich z osobowości, znajduje się na czwartym miejscu, jest osobą niesłyszącą, wydaje brzęczące dźwięki, dzięki czemu odczuwa wibracje w swojej głowie. Został zaszufladkowany jako niepożądany element, ze względu na brak przydatności w późniejszym życiu z powodu swojej wady słuchowej. Nawet jako niepożądana osobowość nigdy nie chciał przejąć kontroli nad „miejscem”, nie był nawet wzięty pod uwagę.

22. Martin jest snobem. Pochodzi z Nowego Jorku, chce aby ludzie przekazywali mu rzeczy, nie chce na nie zarobić.

23. Timothy pracuje w sklepie z kwiatami, pewnego razu natknął się na homoseksualistę z którym flirtował. Po tym wydarzeniu ujawnił przed nim swój świat.

wydaje mi się że cały tekst jest w porządku