Wypisz z każdego wzrosu sumarycznego podanego poniżej:
liczby i nazwy atomów w cząsteczce i masę atomową.

Mg(OH)₂
Br₂
KCI
Ag₂O
Fe₂S₃
K₂SO₃
Al₂(SO₄)₃
(NH₄)₃PO₄

Oblicz masy podanych związków chemicznych:
mCuO
mFe₂O₃
mNa₂CO₃
mH₂SO₄
mCa(OH)₂
mFe₂(SO₃)₃

3) Odpowiedz na pytania:
a.Kto potwierdził teorię atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii?
b.Kto przedstawił budowę atomu jako układ planetarny?
c.Kto opracował zasady mechaniki kwantowej?
d.Kto stworzył atomistyczną teorię budowy materii?

1

Odpowiedzi

2010-03-26T23:40:41+01:00
Mg(OH)2
Masa atomowa:
24+(16+1)*2 = 24+32=56u

Br2
Masa atomowa:
2*80=160u

KCI
Masa atomowa:
39+35=74u

Ag₂O
Masa atomowa:
2*108+16=216+16=231u

Fe₂S₃
Masa atomowa:
2*56+3*32=112+96=208u

K₂SO₃
Masa atomowa:
2*39+32+3*16=78+32+48=158u

Al₂(SO₄)₃
Masa atomowa:
2*27+(32+4*16)*3=54+(32+64)*3=54+288=342u

(NH₄)₃PO₄
Masa atomowa:
(14+4)*3+31+16*4=54+31+64=149u


mCuO = 64+16=80u
mFe₂O₃ = 2*56+3*16=112+48=160u
mNa₂CO₃ = 23*2+12+3*16=46+12+48=106u
mH₂SO₄ = 2+32+4*16=34+64=98u
mCa(OH)₂ = 40+17*2=74u
mFe₂(SO₃)₃ = 2*56+(32+3*16)*3=112+240=352u