Odpowiedzi

2010-03-27T06:08:06+01:00
Żeby to rozwiązać trzeba po kolei upraszczać układy składające się z dwóch oporników:

1)
Oporniki 2 i 8 sa polaczone rownolegle:
1/R₂₊₈=1/R₂+1/R₈
1/R₂₊₈=1/40+1/40=2/40
R₂₊₈=40/2=20Ω

2)
Podobnie polaczone sa oporniki 3 i 7:
1/R₃₊₇=1/R₃+1/R₇
1/R₃₊₇=1/40+1/40=2/40
R₃₊₇=20Ω

3)
Po uproszczeniu 3 i 7 widac, ze zastepszy z tych dwoch oraz opornik 4 sa polaczone szeregowo:
R₃₊₇₊₄=R₃₊₇+R₄
R₃₊₇₊₄=20+20=40Ω

4)
Teraz oporniki R₃₊₇₊₄ oraz R₅ polaczone sa rownolegle:
1/R₃₊₇₊₄₊₅=1/R₃₊₇₊₄ + 1/R₅
1/R₃₊₇₊₄₊₅=1/40+1/40
R₃₊₇₊₄₊₅=20Ω

5)
Teraz oporniki R₃₊₇₊₄₊₅ oraz R₂₊₈ polaczone sa szeregowo:
R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈=R₃₊₇₊₄₊₅ + R₂₊₈
R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈=20+20=40Ω

6)
Oporniki R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈ i R₆ połączone są równolegle:
1/R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈₊₆ = 1/R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈ + 1/R₆
1/R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈₊₆ = 1/40 + 1/40
R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈₊₆=20Ω

7)
Na końcu zostają nam oporniki R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈₊₆ i R₁ połączone szeregowo:
R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈₊₆₊₁= R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈₊₆ +R₁
R₃₊₇₊₄₊₅₊₂₊₈₊₆₊₁=20+20=40Ω

Jesli nie widzisz tego odrazu mozez rozrysowac na kartce i po kolei upraszczac uklad tak jak to przedstawilem.