Napisz podane niżej reakcje 6-ma sposobami otrzymowania soli.
Reakcje:
1.Al2S3
2.Ca3(Po4)2
Metody otrzymywania soli(które nauczycielka wybrała):
1.kwas+zasada-> sól+woda
2.metal+kwas-> sól+wodór
3.tlenek metalu+kwas-> sól+woda
4.tlenek kwasowy+zasada ->sól+woda
5.metal+niemetal-> sól
6.tlenek kwasowy+tlenek-> zasadowy sól

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T00:10:11+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
1) 3H2S + 2Al(OH)3---->Al2S3 + 6H2O
2) 2Al + 3H2S---->Al2S3 + 3H2
3) Al2O3 + 3H2S---->Al2S3 + 3H2O
4) Nie otrzymasz soli metodą nr 4
5) 2Al + 3S---->Al2S3
6) Nie otrzymasz soli metodą nr 6

2.
1) 2H3PO4 + 3Ca(OH)2---->Ca3(PO4)2 + 6H2O
2) 3Ca + 2H3PO4---->Ca3(PO4)2 + 3H2
3) 3CaO + 2H3PO4---->Ca3(PO4)2 + 3H2O
4) P2O5 + 3Ca(OH)2---->Ca3(PO4)2 + 3H2O
5) Nie otrzymasz soli metodą nr 5
6) P2O5 + 3CaO---->Ca3(PO4)2
2 3 2