Odpowiedzi

2010-03-27T01:57:40+01:00
Dane:
U= 230V
I= 9A
a) t= 10h
b) t= 36000s {1h= 60min= 60*60s= 3600s, 10h= 36000s}
Szukane:
a) W = ? [kWh]
b) W= ? [J]
Rozwiązanie:
a) W= P*t, gdzie P= U*I= 230V*9A= 2070W= 2,07kW
W= 2,07kW *10h= 20,7kWh
b) P= U*I= 230V*9A= 2070W
W= P*t = 2070W* 36000s = 74520000 J
Odp. W grzejniku wydzieli się 74520000 J lub 20,7kWh ciepła.
2 5 2