..1..oblicz czas spadania jabłka z gałęzi jabłoni znajdującej się na wys. 3m nad ziemia.pomin opór powietrza

2....ile obreczy o promieniu 4cm mozesz wykonać z drutu o dł 1m ??

3... Oblicz promień koła,którego pole jest równe 39(pi) cm 2.

Oblicz pole koła,którego obwód jest równy 39,56 cm.

będe wdzieczna za rozwiązanie wszystkich i dam naj.. ;)


1

Odpowiedzi

2010-03-27T09:35:40+01:00
Zad. 1
Spadajace jablko ma przyspieszenie ziemskie g=10m/s²
korzystajac ze wzoru na droge w ruchu jednostajnie przyspieszonym:
s=gt²/2 , gdzie s jest wysokoscia z jakiej spada jablko
przeksztalcamy ten wzor aby policzyc czas spadania:
t=√(2s/g)
t=√(2*3m / 10m/s²) = √0,6 ≈ 0,77s

zad. 2
długosc drutu potrzebnego na wykonanie jednej obreczy mozna policzyc ze wzoru:
l=2πr
czyli
l=2*π*0,04m≈0,25
dzieląc całą długość drutu przez długosc potrzebna na wykonanie jednej obreczy otrzymujemy ilosc obreczy:
1m/0,25m = 4

zad. 3
wzór na pole koła:
P=πr²
przeksztalcamy wzor aby policzyc dl. promienia:
r=√(P/π)
r=√(39π/π)=√39≈6,24cm

zad 4
ze wzoru na obwód
l=2πr
obliczamy promien
r=l/2π
r= 39,56cm/2π ≈ 6,3
Pole koła
P=πr²
P=π*(6,3)²≈124,63
6 3 6