Zapisz w metrach:
1dm,1cm,1mm,23cm7mm,2m5dm,1km2m30cm.
zapisz w kilometrach:
1m,1dm,1cm,500m,67m3dm8cm,1km2m5cm.
zapisz w centymetrach:
12m,7m93cm,8dm2cm,2km2m2dm2cm2mm.
zapisz w kilogramach:
1g,55dag,7dag,3dag5g,2km50dag,6kg5g.
zapisz w tonach:
735kg,25kg,100dag,5dag,120kg55dag.

proszę o szybką odpowiedź!
dziękuje!:)

1

Odpowiedzi

2010-03-27T08:18:15+01:00
Zapisz w metrach:
1dm-0,10m
1cm-0,01m
1mm-0,001m
23cm-0,27m
7mm-0,007m
2m-to 2 m xD
5dm-0,5m
1km-1000m
2m-to 2 m xD
30cm-0,3m

zapisz w kilometrach:
1m-0,001km
1dm-0001km
1cm-0,00001km
500m0,5km
67m-0,067km
3dm-0,0003km
8cm-0,00008km
1km-to 1 km xD
2m-0,002km
5cm-0,00005km

zapisz w centymetrach:
12m-1200cm
7m-700cm
93cm-to 93 cm xD
8dm-80cm
2cm-to 2cm xD
2km-200000cm
2m-200cm
2dm-20cm
2cm-to 2 cm xD
2mm-0,02cm

zapisz w kilogramach:
1g,55dag-0,155kg
7dag-0,0007kg
3dag5g-0,00035kg
2km-nie umiem xD
50dag-0,005kg
6kg5g-6,05kg
Te kilogramy nie wiem czy mam dobrze :/

zapisz w tonach:
735kg-0,735t
25kg-0,025t
100dag-0,0001t
5dag-0,00005t
20kg-0,002t
55dag-0,00055t
1 2 1