Bardzo Pilne:

Make notes for an informal letter to a friend who Has moved away from your Town.
Follow the plan bellow.
Paragraph 1: Start with an appropriate phrase. Apologize for not writing sooner.
Paragraph 2: Give news about yourself.
Paragraph 3: Give news about your friends and/ or family
Paragraph 4: Ask questions about your friend.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T16:10:47+01:00
Robić notatki na nieformalnym liście do przyjaciela, który przeniósł się z dala od miasta.
Postępuj zgodnie z planem poniżej.
1: Start z odpowiednią frazę. Przepraszamy za nie pisanie wcześniej.
Pkt 2: Daj wiadomości o sobie.
Pkt 3: Daj wiadomości o znajomych lub rodziny
Pkt 4: pytania o twoim przyjacielem.
3 2 3