Zad.1
Napisz wzór funkcji kwadratowej, wiedząc, że do jej wykresu należą punkty: A(0,-1), B(2,1), C(-2,1)
zad.2
Wyznacz największą wartość funkcji w podanym przedziale.
f(x)= x(kwadrat) - 4x; x należy <3,4>

Proszę o dokładne obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T09:53:09+01:00
Y=ax²+bx+c
-1=a0²+b0+c →c=-1
1=a2²+b2-1
1=a(-2)²+b(-2)-1

1=4a+2b-1
1=4a-2b-1
4a+2b=2
4a-2b=2

8a=4
a=4/8
a=½

4×½+2b=2
2+2b=2
2b=0
b=0

czyli y=½x²-1