Odpowiedzi

2010-03-27T10:34:39+01:00
Wynalezienie przez Fenicja pisma alfabetycznego 1100 r p n e
pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji 776 p n e
wprowadzenie demokracji w atenach 508 r p neZałożenie Rzymu 753 rp n e
narodziny Chrystusa 1 r n e
pożar Rzymu i prześladowanie chrzescijan 64r vne
począek średniowiecza 476 r ne
Założenie Islamu Mahomet 622r ne
Chrzest Polski 966r nze
Schizma w kościele !054r ne
Męczeńska śmier wojciecha 997r ne
sprowadzenie krzyżaków do polski przez konrada mazowieckiego 1337 r ne
Odkrycie ameryki przez kolumba 1492 r ne
Wynalezienie druku przez Jana gutemberga !450r
Bitwa pod grunwaldem 1410 r n e
Upoadek cesarstwa wschodniorzymskiego 1453r ne
Hołd pruski 1523 r ne
Teoria Kopernika 1556 r
! wolna elekcja 1573r ne
Potop Szwecki 1665r
Deklaracja Niepodległości Sanów zjednoczonych !776r ne
trójpodział władz Monteskiusz XvII w
Rewolucja francuska !789 r ne
Napoleon dochodzi do władzy !799r n e
Wiosna ludów !848 v!849 r
Wybuch 1 wojny Światowej 1914 r
Dojście do władzy Hitlera 1933r ne
Wybuch 2 wojny Światowej 1 IX !939 r
Zbrodnia w katyniu !940 r
Upadek Komunizmu !989 r
2010-03-27T10:41:28+01:00
776 p.n.e.-pierwsze igrzyska sportowew Olimpi .
1896-pierwsze nowożytne igrzyska sportowe w Atenach
753 p.n.e.-założenie rzymu
XI w. n.e. -podział kościoła chrześcijańskiego
800 -Karol wielki przyjął z rąk papierza koronę cesarską
966-chrzest Polski
960 -początek panowania Mieszka I
997-biskup Wojciech wyruszył do Prusów
1000-zjazd gnieżnieński
1025-koronacja przez cesarza Niemiec Ottona III Bolesława Chrobrego
1109-bitwa pod Głogowem
977-bitwa pod Cedynią
1138-Testament Bolesława Krzywoustego :podział polski na 5 części
1226-Konrad sprowadził rycerzy zakonnych zwanych w Polsce Krzyżakami