Zad.1
Janek i Staś stali w odległości 300m i jednocześnie zaczęli biec ku sobie. Po ilu sekundach spotkali się, jeśli prędkość Janka wynosiła 6 m/s, a Stasia 4 m/s.
zad.2
Dwa samochody wyruszyły jednocześnie w tym samym kierunku. Jeden jechał ze średnią prędkością 48 km/h, a drugi ze średnią prędkością 42 km/h. Jaka będzie odległość między tymi samochodami po 2h15min?
zad.3
Pieszy wyruszył o godz.12.00. Za nim o godz. 14.00 wyjechał rowerzysta z prędkością 18 km/h, który dopędził pieszego o godz.14.40. Jaka jest przeciętna prędkość pieszego?
zad.4
Statek płynął 4h w dół rzeki, a następnie 2h w górę rzeki i razem przepłynął 125km. Innym razem, w tych samych warunkach płynął ten statek 2h w dół rzeki i 4h w górę rzeki i razem przepłynął 115km. Jaka była prędkość własna statku, a jaka prędkość prądu rzeki?
zad.5
W czasie ćwiczeń polowych harcerze wyruszyli o godz. 17.45 i posuwali się z prędkością 60 m/min. Po upływie 20 min wyruszyła w ślad za nimi grupa harcerzy, posuwających się z prędkością 75 m/min. O godz. 8.30 pierwsza grupa zatrzymała się w oczekiwaniu na drugą grupę. O której godzinie obie grupy się połączą?
zad.6
Rowerzysta pojechał z miasta A do miasta B i wrócił do A jadąc z powrotem z prędkością o 4 km/hmniejszą niż w pierwszą stronę. Jazda w pierwszą stronę trwała 2,5h, a w drugą 3,5h. Z jaką prędkością jechał rowerzysta w pierwszą stronę i jak dalek jest z miasta A do miasta B?

1

Odpowiedzi

2010-03-27T22:50:34+01:00
Janek 6m/s
Staś 4m/s
Po 10 s
Janek 60m przebiegł
Staś 260m zostało
Po 20s
Janek 120m przebiegł
Staś 220m zostało
Po 30s

Janek 180m przebiegł
Staś 180m zostało

ODP po 30 sekundach byli w jednym punkcie

jeden samochód 48km/h
drugi samochód 42km/h

2h15min=2,25h
2,25*48=108 km
2,25*42=94,5 km
108km-94,5km=13,5km

Odległość będzie równa 13,5 km

14.40-12.00=2h40min=2,66h
2,66*18=47,88 km

14.40-14.00=40min=0,66h
0,66*47,88=31,6008km/h1 5 1