Odpowiedzi

2010-03-27T09:02:12+01:00
Pomnik Małego Powstańca pomnik znajduje się na ulicy Podwale, przy Murach Obronnych. Upamiętnia on najmłodszych uczestników powstania warszawskiego w 1944 roku. Został zaprojektowany przez Jerzego Jarnuszkiewicza.
W ciągu murów miejskich na fundamentach dawnej baszty stoi jeden z najurokliwszych warszawskich pomników. Zwany jest Pomnikiem Małego Powstańca. Upamiętnia wszystkich tych młodych ludzi często 8, 10, 12 letnich, którzy w okresie Powstania Warszawskiego wypełniając rozkazy swych dowódców służyli jako sanitariusze lub łącznicy, pod lufami niemieckich karabinów roznosząc korespondencję. Wielu z nich również walczyło z karabinem w dłoni, tak jak przedstawiony tu młody człowiek.
Rzeźba powstała na podstawie niewielkiej gipsowej statuetki, którą po wojnie wykonał rzeźbiarz Jerzy Jarnuszkiewicz. Niewielka, gipsowa figurka szybko stała się znana i zyskała niezwykła popularność. Na jej podstawie wykonano odlew w 1983 odsłonięty w miejscu, które widzimy. Za pomnikiem umieszczono tablicę, na której wyryto słowa, będące cytatem z jednej z najsłynniejszych piosenek okresu powstania: „warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój stolico damy krew”. Kwintesencja tego co te dzieciaki zrobiły dla nas wszystkich, dla wolnej Polski. Zachowały się z okresu powstania wspomnienia wyczynu pewnej grupy młodych harcerzy i harcerek otoczonych na warszawskim Powiślu przez Niemców i szarżujących na niemieckie czołgi na ustach właśnie z tą piosenką. Wszyscy zginęli...
3 5 3
2010-03-27T09:02:45+01:00
To wzruszający pomnik, który jest hołdem dla najmłodszych uczestników powstania warszawskiego. Stoi przy murach warszawskiej starówki, na resztkach baszty obronnej. Przedstawia on żołnierza-dziecko i upamiętnia on bohaterską walkę warszawiaków podczas Powstania Warszawskiego. Pomnik zaprojektował Jerzy Jamuszkiewicz w 1946 roku, jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 1 października 1983 roku. Autor ofiarował go warszawskim harcerzom
1 5 1