Pomocy
Jeśli można to do rozwięzań jeszcze uzasadnienia ( dlaczego tak zaznaczyłeś)

Zadanie 18.
W miejscu zetknięcia wody ze szkłem powierzchnia wody jest zakrzywiona ku górze ponieważ
A siły przylegania są mniejsze od sil spójności
B siły spójności są większe od sil przylegania
C następnie odpychanie między cząsteczkami wody
D siły przylegania są większe od sił spójności
Zadanie 19.
Woda nie zwilża zatłuszczonej powierzchni i przy ściance tworzy się.
A Menisk wklęsły
B menisk wypukły
C powierzchnia idealnie pozioma
D powierzchnia wklęsła
Zadanie 20.
W miejscu zetknięcia s:ę rtęci ze szkłem I tworzy się menisk wypukły ponieważ
A Siły spójności są większe od sil przylegania
B.siły spójności są mniejsze od sił przylegania
C siły spójności są równe siłom przylegania
D siły spójności i przylegania nie maja wpływu na to zjawisko
Zadanie 21.
W gorącej wodzie można rozpuścić
A tyle samo soli co w wodzie zimnej
B więcej soli niż w wodzi1': zimnej
C mniej soli co w wodzie zimnej D wcale nie można rozpuście soli
Zadanie 22.
Roztworem nasyconym nazywamy.
A. mieszaninę, w której można odróżnić składnik'
B mieszaninę, w której nie da się odróżnić składników
C mieszaninę, w której jednym ze składników jest ciecz a drugim gaz
D. roztwór, w którym w danei temperaturze me da się więcej rozpuścić substancji rozpuszczanej
Zadanie 23.
Jak zachowują się cząsteczki gazu?
A drgają wokół swego położenia równowag
B działają na siebie siłami, powodując powstanie uporządkowanych zespołów
C są w ciągłym, bezwładnym ruchu, często się zderzają, ale między zderzeniami osiągają duże prędkości
D przyciągają się wzajemnie dużymi siłami, dlatego gazy są ściśliwe
Zadanie 24.
Aby wodny roztwór soli rozdzielić na składniki i uzyskać sól należy
A przepuścić roztwór przez sączek
B ochłodzić
C zamrozić
D podgrzewać delikatnie, aby wyparowała woda
Zadanie 25.
Prędkość ruchu cząsteczek powietrza jest
A zbliżona do prędkości rozchodzenia się zapachu perfum w powietrzu
B równa prędkości rozchodzenia się zapachu perfum w powietrzu
C dużo mniejsza od prędkości rozchodzenia się zapachu perfum w powietrzu
D dużo większa od prędkości rozchodzenia się zapachu perfum w powietrzu

daje naj
ta osoba która udzieli jeszcze uzasadnień
to na 100% dostanie naj

pozdrawiam

3

Odpowiedzi

2010-03-29T19:27:25+02:00
Zadanie 18.
W miejscu zetknięcia wody ze szkłem powierzchnia wody jest zakrzywiona ku górze ponieważ
D siły przylegania są większe od sił spójności
Zadanie 19.
Woda nie zwilża zatłuszczonej powierzchni i przy ściance tworzy się.
C powierzchnia idealnie pozioma
Zadanie 20.
W miejscu zetknięcia s:ę rtęci ze szkłem I tworzy się menisk wypukły ponieważ
A Siły spójności są większe od sil przylegania
Zadanie 21.
W gorącej wodzie można rozpuścić
B więcej soli niż w wodzi1': zimnej
Zadanie 22.
Roztworem nasyconym nazywamy.
D. roztwór, w którym w danei temperaturze me da się więcej rozpuścić substancji rozpuszczanej
Zadanie 23.
Jak zachowują się cząsteczki gazu?
C są w ciągłym, bezwładnym ruchu, często się zderzają, ale między zderzeniami osiągają duże prędkości
Zadanie 24.
Aby wodny roztwór soli rozdzielić na składniki i uzyskać sól należy
D podgrzewać delikatnie, aby wyparowała woda
Zadanie 25.
Prędkość ruchu cząsteczek powietrza jest
B równa prędkości rozchodzenia się zapachu perfum w powietrzu
2010-03-29T19:46:56+02:00
18.D
19.B
20.C
21.A
22.D
23.A
24.B
25.b
2010-03-29T20:23:46+02:00
18.D
19.B
20.B
21.B
22.D
23.C
24.D
25.B
1 1 1