Działka na której znajduje się segment państwa kowalskich ma kształt prostokąta. wzdłuz dwóch sąsiednich jej boków trzeba postawić parkan z metalowej siatki. jeden bok prostokąta jest o 7,2 m dłuzszy od drugiego, a stosunek ich długości wynosi 3:2. Jak długi będzie każdy z dwóch odcinków parkanu?

2

Odpowiedzi

2010-03-27T09:15:40+01:00
(x+7,2)*2=3x
2x+14,4=3x
2x-3x=-14,4
-x=-14,4 /*(-1)
x=14,4
14,4+7,2=21.6
Odp. 21,6 oraz 14,4
2010-03-27T09:19:40+01:00
Oznaczmy dłuższy bok działki jako a
krótszy bok działki jako b

a/b =3/2
a = b+7,2
z pierwszego równania b = 2/3a podstawiamy do drugiego równania i obliczamy a
a = 2/3a +7,2
a - 2/3a = 7,2
1/3 a = 7,2
a=21,6 m
b = a - 7,2 = 14,4 m