1. wyjaśnij dlaczego:
a)metan stanowi duże zagrożenie dla pracujacych po ziemia górników
b) należny sprawdzać szczelność instalacji gazowych w mieszkaniach
c)do gazu ziemnego w instalacjach gazowych dodawane sa substancje zapachowe
d) spód garnka w czasie gotowania pokrywa się czasem sadzą

2.Gospodarstwo domowe zużywa średnio około 40 m sześciennych gazu ziemnego miesięcznie. Oblicz ,ile:
a) gazu ziemnego i metanu zużywa 200 gospodarstw miesięcznie i rocznie (przyjmij zawartość procentową metanu w gazie ziemnym 90%)
b) metrów sześciennych tlenku węgla (IV) wyemitowano do atmosfery w ciągu miesiąca podczas bezpiecznego spalania metanu.


3. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w oktanie.

4.Wykonaj obliczenia ,wykorzystując wzór ogólny alkanów>Napisz wzory sumaryczne i nazwy alkanów,których masy cząsteczkowe wynoszą
a) 86 u
b)128 u

Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ROZWIĄZANIE ZADAŃ! ;-*****

1

Odpowiedzi

2009-10-29T22:53:41+01:00
Zad.1
a)metan jest gazem bardzo łatwo palny co może prowadzić do wybuchu.
b)metan jest gazem trójącym i nie szczelna instalacja gazowa może prowadzić do śmierci.
c)gdyż dzięki tej metodzie można zidentyfikować obećność gazu w pomieszczeniu.
d)gdyż zachodzi spalanie całkowite ,a jedny, z jego produktów jest sadza(C)
zad.2
a) 400m3 razy 200=8000m3

8000m3 razy 90%= 7280m3
Odp:7280m3
zad/3
c8H18=8razy 12:18=96:18=16:3
zad4.


a)CnH2n+2=86u
12n+2n+2=86u
14n=86-2
14n =84/:14
n=6

C6H14-heksan

b)CnH2n+2=128
12n+2n+2=128
14n=128-2
14n=126/:14
n=9

C9H20-nonan