1. Zbiór rozwiązań nierówności x+2-(2x+1)≤3.

2. Nierówność 4x-11>5(x+2)-x spełniają:
a) liczby mniejsze od 0,5.
b) liczby większe od 0,5
c) wszystkie liczby
d) nierówności nie spełnia żadna liczba

3. Jaka jest najmniejsza z liczb całkowitych, które spełniają nierówność 2x-3(x+1)≤4x+8?

a) -3
b) -2
c) -1
d) nie ma takiej liczby

2

Odpowiedzi

2010-03-27T09:22:01+01:00
Zbiór rozwiązań nierówności x+2-(2x+1)≤3.
x+2-2x-1-3≤0
-x-2≤0
-x≤2
x≥-2

Nierówność 4x-11>5(x+2)-x spełniają:
4x-11-5x-10+x>0
-21>0 a wiec nierownosc nie spelnia zadna liczba

31 3 31
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T09:50:43+01:00
AD.1

x+2-(2x+1) ≤3
x+2-2x-1 ≤3
z-2x ≤3+1-2
x-2x ≤2
-x ≤ 2 / :(-1)
x> -2
(x jest większe bądz równe -2)

zbiór: x nalezy do przedziału od: łądznie -2 do nieskończoności (+)

AD.2

4x-11>5(x+2)-x
4x-11>5x+10-x
4x-5x+x>10+11
0>21
rozwiąznie sprzaczne, ponieważ 0 nie jest większe od 21
czyli ODPOWIEDZ D.

AD.3.

2x-3(x+1)≤4x+8
2x-3x-3≤4x+8
2x-3x-4x≤8+3
-5x≤11 /:(-5)
x>-11/5 = 2 i 1/5
(czyt. x jest większe bądz równe - 2 i 1/5)
ODPOWIEDZ C
48 4 48