Odpowiedzi

2010-03-27T09:48:15+01:00

d₁ = 16cm
d₂ = 20cm
przekątna ściany bocznej tworzy z krawędzią podstawy kąt 45⁰, czyli H = a
w podstawie przekątne przecinają się pod katem prostym
d₁/2 = 8cm
d₂/2 = 10cm
z tw. PItagorasa:
(d₁/2)²+(d₂/2)² = a²
a² = 8²+10² = 64+100
a² = 164
a = √164 = 2√41cm
a = H H = 2√41cm
Pole rombu P = 1/2d₁d₂ = 1/2*16*20 = 160 cm²
Pc = 4*a*H+2*160 = 4*2√41*2√41+320 = 4*164+320 = 656+320 = 976 cm²
Pc = 976 cm²
V = a²*H
V = 164*2√41 = 328√41 cm³