3..W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy wynosi a=10cm, a kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do krawędzi podstawy wynosi α=60⁰ . Naszkicuj ten graniastosłup. Zaznacz kąt α . Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.

2

Odpowiedzi

2010-03-27T09:31:14+01:00
Ppc=2Pp+Pb
V=Pp*H
Pp=25√3
Pb=100√3

Ppc=2*25√3+3*100√3=50√3+300√3=350√3
V=25√3*10√3=250*3=750cm³
2010-03-27T09:38:44+01:00
P= 2*10^2 pierw.3/2+3*10*10 pierw.3=50 pierw.3 + 300 pierw.3=350 pierw. 3
V= 10^2 pierws.3/2 *10 pierws.3 = 500 pierw. 3
1 5 1