Odpowiedzi

2010-03-27T09:33:57+01:00
Historia to nauka o dziejach człowieka....
2010-03-27T09:39:23+01:00
Historia- wiedza o naszej przeszłości. Humanistyczna i społeczna dziedzina nauki dochodzenia do wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie
A) świadectw bezpośrednich
B) źródeł pisanych
C) wyników badań nauk pomocniczych historii.