Odpowiedzi

2009-10-29T21:00:12+01:00
W sparcie było mało ludzi, którzy by głosowali, ponieważ było bardzo wielu żołnierzy, a oni nie mieli w czasie do 30 wieku życia głosować. W obu polis nie mogły brać udział w głosowaniach kobiety. Ogólnie Ateńska demokracja była bardziej rozbudowana niż ta spartańska, w której najwięcej głosu miewali ludzie starzy. Armie Bliskiego Wchodu walczyły za pomocą mieczy, jeżdżąc na koniach. Ustawiali się naprzeciw siebie i atakowali.
32 3 32
2009-10-30T00:23:51+01:00
1.Porównaj ustrój spartańskiej polis z demokracją ateńską.
a)Ustrój Sparty-określony przez legendarnego prawodawcę i reformatora Likurga
*dwóch królów-urząd dziedziczny sprawowany przez dwie rodziny,pełnili funkcje kapłańskie,dowodzili armią w czasie wypraw wojennych
*władza ustawodawcza
-Zgromadzenie Ludowe wszystkich Spartan,którzy ukończyli 30 lat,wybierało eforów i gerontów,głosowali w sprawie przedstawionych przez geruzję ustaw
-Geruzja-30 osobowa rada starszych wybierana dożywotnio przez Zgromadzenie,miała inicjatywę ustawodawczą,wydawała wyroki za ciężkie przestępstwa
*Władza wykonawcza-5 eforów wybieranych na rok przez Zgromadzenie-administracja,kontrola nad urzędnikami i królami,kierowali finansami i polityką zagraniczną
b)Demokracja Ateńska-rozkwit za Peryklesa połowa V w.p.n.e.
*Zgromadzenie Ludowe wszystkich obywateli(wolni mężczyźni,obywatele Aten,którzy ukończyli 20 lat)-władza ustawodawcza,zbierało się 3-4 razy w miesiącu
*Rada Pięciuset-50 prytanów pełniło urząd przez 1/10 roku-przygotowywali obrady Zgromadzenia,nadzór nad urzędnikami przez specjalne komisje,sprawy finansowe państwa,nad obroną i działaniami dyplomatycznymi,wylosowany na jeden dzień przewodniczący miał klucze do świątyń,w których przechowywano pieczęć państwa,skarb i dokumenty,członkiem Rady można być 2 razy
-urzędnicy losowani na rok,10 strategów wybierano do kierowania wojskiem,archontowie pełnili funkcje religijne
*Sądownictwo-sąd przysięgłych-co roku wybierano 6000 osób ze zgłaszających się obywateli i tworzyli mniejsze składy sędziowskie w zależności od prowadzonej sprawy-sądzono w sprawach prywatnych,publicznych,sprawy o zabójstwo i skargi na urzędników
2.Wyjaśnij, w jaki sposób walczyły armie państw starożytnego Bliskiego Wschodu
-piechurzy byli uzbrojeni w hełm,włócznię i tarczę,walczyli na boso zbroja wyglądała tak,że osłaniała tylko tors żołnierza i część poniżej pasa na wzór spódnicy
25 3 25