Odpowiedzi

2010-03-27T09:49:17+01:00
Klonowanie- to jest to proces tworzenia organizmów które mają taką samą informację genetyczną jak dawca(mają takie same geny).
Wprzypadku zwierząt klonowanie polega na wymianie
całego DNA zawartego w jądrze wybranej komórki somatycznej pobranej z klonowanego osobnika, do komórki jajowej osobnika tego samego gatunku, tworząc w ten sposób sztuczną zygotę. Zygotę tę można następnie rozwinąć do żywego osobnika wszczepiając ją do narządów rodnych innego osobnika, lub przeprowadzając jej sztuczną inkubację.
10 4 10