Przyporządkuj przykłady działalności człowieka i ich skutki
a] wycinanie lasów
b] tworzenie sztucznych ekosystemów
c] stosowanie środków chemicznych
d] melioracja terenu
e] nadmierne rozwijanie przemysłu
f] tworzenie mono kultur

1.choroby cywilizacyjne
2/zachwianie równowagi ekonomicznej
3.zmniejszanie bioróżnorodności
4. skażenie wód, gleb, powietrza
5. inwazja szkodników
6. erozja wodna

2

Odpowiedzi

2010-03-27T09:58:05+01:00
2010-03-27T10:00:06+01:00
A] wycinanie lasów 5. inwazja szkodników
b] tworzenie sztucznych ekosystemów 3.zmniejszanie bioróżnorodności
c] stosowanie środków chemicznych 4. skażenie wód, gleb, powietrza
d] melioracja terenu 6. erozja wodna
e] nadmierne rozwijanie przemysłu 2/zachwianie równowagi ekonomicznej
f] tworzenie mono kultur 1.choroby cywilizacyjne
5 2 5