Zad1.W podanej reakcji dobierz dobrze współczynniki metoda bilansu elektronowego: H₂S+HNO₃ strzałka H₂SO₄+NO+H₂O.

zad2.dokończ reakcje.
CH₂=CH₂+Br₂ strzałka
CH≡CH+H₂O strzałka

CH₃-OH+K strzałka

zad3.Oblicz ile moli znajduje sie w:
18,06×10²³ cząsteczek H₂O


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T10:51:53+01:00
W podanej reakcji dobierz dobrze współczynniki metoda bilansu elektronowego:

3H₂S+8HNO₃ -> 3H₂SO₄+8NO+4H₂O.

S2- -> Svi ++8e
N V + 3e-> N II

zad2.dokończ reakcje.
CH₂=CH₂+Br₂ ->Ch2br-ch2br
CH≡CH+H₂O ->Ch3chO

CH₃-OH+K ->ch3ok + 1/2h2

zad3.Oblicz ile moli znajduje sie w:
18,06×10²³ cząsteczek H₂O=x moli
6,02*1023-1
x=3mole