Zad.1
Zapisz:
a) Liczbę o 2 większą od a,
b) Liczbę o 5 mniejszą od b,
c) Liczbę trzy razy większą od c (c>0),
d) Liczbę 0 10 % większą od d,
e) Liczbę o 30% mniejszą od e,
f) Ile lat będzie miał Jan za 7 lat, jeśli teraz ma f lat,
g) Połowę liczby g,
h) Trzecią część liczby h,
i) Czwartą część 120% liczby i.
Zad.2
Państwo Milusińscy kupili telewizor na raty. Przy wykupie wpłacili 40% jego wartości, a pozostałą kwotę rozłożyli na 12 rat po 85 zł każda. Ile złotych kosztował telewizor, jeśli raty były bez odsetek?
Zad.3
Pomyśl i napisz dowolną liczbę. Pomnóż ją przez 2. Do otrzymanego iloczynu dodaj 9, a następnie liczbę pomyślaną. Otrzymaną sumę podziel przez 3 i do ilorazu dodaj 2. Na koniec odejmij liczbę pomyślaną. Otrzymałeś wynik równy5. Uzasadnij, że wynik taki otrzymasz niezależnie od tego, jaką liczbę pomyślisz.
Zad.4
Litr soku kosztuje 6 zł a litr wody sodowej 2 zł. Ile litrów soku i wody należy zmieszać, aby otrzymać 10 litrów wody z sokiem po 4,20 zł za 1 litr?
Zad.5
Liczba potwierdzonych księżyców Marsa i Jowisza jest równa w sumie 18. Pluton ma o 1 księżyc mniej niż Mars, a Jowisz ma 16 razy więcej księżyców niż Pluton. Ile księżyców ma każda z wymienionych planet? Czy któraś z nich ma tyle księżyców, co Ziemia?
Zad.6
Ojciec i matka mają razem 70 lat. Ojciec ma 2 razy tyle lat, ile matka miała wtedy, kiedy on miał tyle lat, ile ona ma teraz.
Ile lat ma ojciec, a ile matka?

1

Odpowiedzi

2010-03-27T09:58:47+01:00