Odpowiedzi

2010-03-27T10:08:50+01:00
SPROWADZENIE kRZYŻAKÓW BYŁO DECYZJĄ NIEPRZEMYŚLANĄ
Konrad nie wziął npod uwage faktu że krzyżacy w przyszłości mgą zagrozic Polsce
3 5 3
2010-03-27T10:10:54+01:00
Nie można nie zadać pytania, kim byli Krzyżacy? Bez dobrego zrozumienia tego aspektu, trudno będzie dobrze oceniać to, co miało miejsce później. Zakon Krzyżacki, był ściśle powiązany z Cesarzem Niemiec, Fryderykiem I Barbarossą. Został założony w Palestynie w 1190 roku, bardziej z motywów politycznych niż religijnych. Miał być przeciwwagą dla wpływów francuskiego Zakonu Templariuszy. Założenie Zakonu Krzyżackiego, było elementem rozgrywki o władzę i hegemonię, między cesarzem a papiestwem. Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (tak brzmi pełna nazwa), składał się z rycerzy niemieckich, którzy nazywali siebie Deutschritter, w Polsce określani byli jako Krzyżacy, od czarnych krzyży na płaszczach.

Krzyżacy, mimo zewnętrznej formy zakonu religijnego, w gruncie rzeczy charakteryzowali się wyjątkowo niekościelnym zachowaniem, zdumiewająco doczesnym utylitaryzmem, materialistycznym podejściem i wyjątkową religijną i polityczną hipokryzją. Krzyżacy zawsze byli bardzo blisko związani z cesarzami Niemiec.

W okresie kiedy przybyli do Polski, cesarzem niemieckim był Fryderyk II, "chrześcijański" ten władca był wyjątkowym bezbożnikiem, będąc w gruncie rzeczy zawziętym wrogiem chrześcijaństwa. Jego stała siedziba mieściła się w Palermo, na Sycylii. Przesiąknięty arabską kulturą i filozofią, rezydujący u wrót świata muzułmańskiego, był władcą orientalnym, bezlitosnym, centralistycznym, bizantyjskim w całej pełni tego słowa.

Podobnie jak muzułmańscy władcy, posiadał swój harem, a na jego dworze obowiązywały orientalne obyczaje. Przeniesienie aktywności Zakonu Krzyżackiego z rejonu Bliskiego Wschodu czy z rejonu Morza Śródziemnego do Polski, może być bez przesady porównane do wpuszczenia roju jadowitych żmij do własnego domu.

To właśnie Krzyżacy wprowadzili do Europy policyjną administrację i absolutyzm wcześniej nie znany albo nigdy nie praktykowany do takiego stopnia. Rycerze ci, mieli już duże doświadczenie w administrowaniu w oparciu o armię w niechrześcijańskich krajach Wschodu. Bardzo szybko, stosując te bizantyjskie, czy nie łacińskie i niechrześcijańskie motody, stali się potęgą wyrastającą ponad sąsiednie państwa. To właśnie Zakon Krzyżacki zapoczątkował nieznany w Europie trend, był impulsem dla przyszłych centralistycznych i absolutnych władców, krajów-potęg wyrosłych na gruncie bezlitosnego posłuszeństwa, wyzbycia się chrześcijańskiej czy łacińskiej cywilizacji i moralności.

Państwo Krzyżackie praktycznie przez cały okres swojego istnienia, z większym czy mniejszym natężeniem kontynuowało ten sposób sprawowania władzy, oparty na wydajnym systemie policyjnym i na ściąganiu wysokich podatków przez centralistyczną administrację. Ten styl jeszcze bardziej został "udoskonalony" przez Prusy, w okresie swojej "świetności".
7 3 7