Błagam o pomoc! Musze napisac list.Nic nie umiem. Sprawa bardzo pilna
oto treść:
Mieszkasz przez tydzień w hotelu w kraju niemiecko- języcznym. Kartą płatniczą opłaciłaś w recepcji możliwość korzystania z inernetu w swoim pokoju. Niestety z niewiadomych przyczyn nie możesz uzykać połączenia z internetem na swoim laptopie. Recepcja nie przyjęła Twojej reklamacji, twierdząc,że wina leży po stroie dostawcy inrnetu. napisz list do dostawcy internetu, w swoim liście:
- przedstaw sie i podaj powod napisania listu
- napisz kiedy i gdzie sytuacja miała miejsce
-wyjaśnij dlaczego pol. z inter. bylo dla ciebie wazne ( 2 powody)
- wyraz swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji i napisz czego oczekujesz od dostawcy.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T16:57:59+01:00
Sie leben für eine Woche in einem Hotel in der deutsch-sprachigen Land. Kreditkarte an der Rezeption von inernetu in seinem Zimmer zu profitieren. Leider, aus unbekannten Gründen uzykać können Sie nicht mit dem Internet auf Ihrem Laptop zu verbinden. Die Rezeption hat Ihre Reklamation nicht anerkennen und behauptete, dass die Schuld liegt bei den Melodien der Lieferant inrnetu. Schreibe einen Brief an den ISP, in seinem Brief: - Stellen Sie sich und geben Sie den Grund für das Schreiben des Briefes - schreiben, wann und wo die Situation eingetreten ist, zu erklären, warum Pol. der Intervention. wurde) wichtig für Sie (2 Gründen - ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit der Situation und schreiben, was Sie erwarten von einem Lieferanten.