Odpowiedzi

2010-03-27T10:21:13+01:00
Anna Dymna-urodzona 20 lipca 1951roku w Legnicy. Jest założycielka i prezesem fundacji ''Mimo wszystko''.


Jurek Owsiak-urodzony 6 października 1953roku w Gdańsku. Jest założycielem i prezesem Funtacji WOŚP(wielka orkiestra świątecznej pomocy)


Znam tylko tych
21 4 21
2010-03-27T10:56:20+01:00
Kasper del Bufalo Był kapłanem i uczniem w rzymskiej szkole pijarskiej, w 1815 roku założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Przy jego łożu śmierci przebywali dwaj kapłani: Jan Merlini i Wincenty Pallotti, który wysłuchał jego ostatniej spowiedzi. Jego wspomnienie w kalendarzu przypada na 21 października. Św. Daniel Comboni Mając zaledwie 17 lat, Daniel zobowiązał się przed Bogiem, że całe swoje życie poświęci ewangelizacji Afryki Środkowej. 2 lipca 1877 r. Daniel Comboni został mianowany przez papieża Piusa IX wikariuszem apostolskim Afryki Środkowej, a miesiąc później otrzymał sakrę biskupią. W czasie uroczystości objęcia urzędu wygłosił homilię, w której powiedział: «Chcę dzielić wasz los, a najszczęśliwszym dniem będzie dla mnie ten, w którym oddam za was moje życie». Jako biskup troszczył się szczególnie o rozwój placówek misyjnych. Zajmował się również wykupionymi niewolnikami, żyjącymi w skrajnej nędzy: m.in. w Malbes (Cordofab) stworzył dla nich specjalną wioskę. Walczył z głodem, który w latach 1877-78 był przyczyną śmierci niemal połowy mieszkańców Afryki Środkowej. Bp Daniel Comboni zmarł w 50. roku życia w Chartumie 10 października 1881 r. W pamięci tych, którzy go znali, zapisał się jako Ojciec Afrykanów. Zaledwie kilka dni przed śmiercią napisał w jednym z listów: «Naprawdę obchodzi mnie tylko, czy Nigeria się nawróci i czy Bóg mi da i zachowa te pomocne narzędzia, które mi dał i jeszcze zechce mi dać»... Został kanonizowany 5 października 2003 r. Św. Eugeniusz de Mazenod Założył zakon zgromadzenia pod nazwą Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Maryi. Zmarł 21 maja 1861 r. 19 października 1975 r., został beatyfikowany przez papieża Pawła VI. Natomiast 3 grudnia 1995 r. kanonizowany przez Jana Pawła II. W rozmowie z ówczesnym Genrałem o. Marcello Zago Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Maryi, papież powiedział, że postawił relikwie św. Eugeniusza na swoim biurku i uczynił go osobistym patronem nowej ewangelizacji. 17 lutego 1826 r. Święty Antoni Maria Claret W 1829 roku wstąpił do wyższego seminarium duchownego diecezji Vich, po którego ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie. Przez kilka lat był proboszczem w Sallent, a potem w Villadram. Wstąpił do nowicjatu zakonu w Roothan. W roku 1847 założył w Barcelonie istniejącą do dziś drukarnię i wydawnictwo katolickie. W tym samym roku założył nową rodzinę zakonną Serca Maryi z Vich. Założył także stowarzyszenie pań Serca Maryi, które miało za cel nieść pomoc kapłanom w duszpasterstwie ze strony ludzi świeckich. Założył także stowarzyszenie dobrej prasy. Dał wreszcie początek instytutowi zakonnemu "Córek Niepokalanego Serca Maryi". W tym także czasie wydał wiele broszur, poświęconych podniesieniu życia religijnego wśród ludzi świeckich. 23 lutego 1848 r. udał się na Wyspy Kanaryjskie z kazaniami i misjami. Po powrocie stamtąd założył w roku 1849 Zgromadzenie Misjonarzy Niepokalanego Serca Maryi, zwanych popularnie klaretynkami. W 1847 r. Stolica Święta, słysząc o tych owocach pracy apostolskiej Antoniego, mianowała go biskupem. Miał wtedy 40 lat. W dwa lata potem został arcybiskupem Santiago di Cuba. W 1850 r. z rąk królowej Hiszpanii otrzymał paliusz metropolity Kuby, jak też odznaczenie Wielkiego Krzyża. Cztery razy dokonywano zamachów na jego życie np. spalono mu dom. Założył Akademię św. Michała Archanioła, skupiającą artystów. Antoni zostawił po sobie ponad 200 pism religijnych, które wydrukował w łącznym nakładzie ok. 9 milionów egzemplarzy. Samych katechizmów wydał drukiem w nakładzie ok. 4 milionów. W ikonografii św. Antoni Maria Claret przedstawiany jest w stroju biskupa z regułą zakonu klaretynów w ręku. Jego atrybutem jest medalion na szyi, krzyż na kufrze podróżnym. Ojciec Pio Urodził się w Pietrelcinie, w wieku 16 l wstąpił do zakonu kapucynów i przyjął imię Pio, co znaczy pobożny. Wg relacji świadków 20 września 1918 pojawiły się stygmaty na jego dłoniach, stopach i na boku. Na polecenie przełożonych i papieża był wielokrotnie poddawany badaniom lekarskim, które nie potwierdzały ingerencji osób trzecich czy prób samookaleczenia. Stygmaty na jego ciele utrzymywały się przez 50 lat, do chwili śmierci. 2 maja 1999 beatyfikowany, a 16 czerwca 2002 kanonizowany przez papieża Jana Pawła II.
Ja takie cos napisalem
30 2 30