Paczka o masie 20kg została przesunięta po podłodze magazynu wzdłuż prostej na odległość
50 metrów. Kierunek działania siły przesuwającej paczkę był równoległy do podłogi.
Wartość siły tarcia działającej na przesuwaną paczkę była dziesięć razy mniejsza od
wartości ciężaru paczki. Jaką pracę wykonała siła przesuwająca paczkę, jeśli paczka
przesuwała się ze stałą prędkością?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T11:08:48+01:00
Dane;
m-20kg
s-50m
F-20kg:10=2
szukane:
W=?
rozwiązanie :
W=F*s
W=2*50
W=100J