1. Zapisz bezokoliczniki przy podanych formach czasu przeszlego i polacz z odpowiednim tlumaczeniem

Przyklad

1.schagen geschagen
2............ bekomen
3............ verklassen
4............ getan
5............ geschrieben
6............ gesehen
7............ gesprochen

opuscic widziec uczynic,zrobic pisac bic mowic otrzymac.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T21:41:00+01:00
1.schlagen geschlagen- bic
2.bekommen. bekommen - otrzymac
3.verlassen.... verlassen - opuscic
4..tun.......... getan - uczynic
5.schreiben.... geschrieben - pisac
6.sehen......... gesehen -widziec
7.sprechen..... gesprochen - mowic

opuscic widziec uczynic,zrobic pisac bic mowic otrzymac.
39 4 39
2010-03-27T21:57:53+01:00
1.schagen geschagen
2......bekommeb...... bekomen otrzymać
3..........verlassen.. verklassen opuszczać
4.........tun... getan zrobić
5........schreiben.... geschrieben pisać
6.........sehen... gesehen widzieć
7........sprechen.... gesprochen mówić
17 4 17