Odpowiedzi

2010-03-27T10:16:33+01:00
Parcie na dno zbiornika bedzie rowne sile ciezkosci nafty w tym zbiorniku, czyli:
Q=m*g
Q=4,6kg*10m/s²=46N

Cisnienie jest to siła parcia odniesiona do powierzchni, czyli iloraz siły i powierzchni:
p=Q/A
A w tym przypadku jest polem kwadratu o dł 0,2m, czyli:
A=(0,2)²=0,04m²
zatem:
p=46N/0,04m²=1150 Pa
5 4 5