1.Oblicz energie kinetyczną motocyklisty o masie 75kg.Jadącego z prędkością 72km/h i porównaj z energią kinetyczną sarny biegnącej 10 m/s o masie 150 kg.

2.Oblicz szybkość pocisku o masie 0,16 kg posiadającego energie kinetyczną 20 tys Dżuli :).
3.Oblicz wysokosść pocisku wystrzelonego z prędkością 5m/s

4.Oblicz prędkość ciała spadającego z wysokości 20m.

5.Ciało o masie 100kg porusza się z prędkością o wartości 72km/h.
Oblicz jego energie kinetyczną.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T12:14:45+01:00
1. motocyklista m=75kg
v=72km/h
72km/h = 72*1000/3600=20m/s

Ek=m*v2/2
[Ek]=kg*m/s*m/s=N*m=J

Ek= 75*20*20/2=30000/2=15000 J

Sarna m=150kg
v=10m/s

Ek=m*v2/2
[Ek]=kg*m/s*m/s=N*m=J

Ek= 150*10*10/2=15000/2=7500 J


Sarna ma mniejszą energię kinetyczna niż motocyklista.


2.

Ek=m*v2/2 /*2
2Ek=m*v2 /:v2
2Ek/v2 = m /: Ek
v=m/Ek

[v2]=kg/J= kg/N*m=kg/kg*m/s*m/s=m/s*m/s
[v]=m/s

v= 0,16/20000=0,000008

Szybkośc wynosi 0,000008.

3. nie wiem
4. nie wiem
5. m= 100kg v=72km/h=72*1000/3600=20m/s

Ek=m*v2/2
[Ek]=kg*m/s*m/s=N*m=J

Ek= 100*20*20/2= 40000/2=20000J

Energia kinetyczna wynosi 20000J
1 5 1