Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T10:27:17+01:00
W państwie Wielkomorawskim pojawili się urzędnicy oraz wykształcił się system grodowy. Aby osy osłobić uzależnienia od państwa niemieckiego, następaca Mojmira, Rościsław przyjął z Bizanjcum misję braci Konstantyna ( Cyryla) i Metodego. Znali oni język słowiański. Cyryl dostosował grecki alfabet do potrzeb tego języka tworząc głogolicę ( najstarsze pismo staro-cerkiewno-słowiańskie). Przełożył też Pismo Święte dzięki czemu powstał najstarszy słowiański język literacki. Metody został arcybiuskupem Moraw. Dzięki nim język słowiański wprowadzono do liturgii chrześcijańskiej.
54 4 54