1.Oblicz energie kinetyczną motocyklisty o masie 75kg.Jadącego z prędkością 72km/h i porównaj z energią kinetyczną sarny biegnącej 10 m/s o masie 150 kg.

2.Oblicz szybkość pocisku o masie 0,16 kg posiadającego energie kinetyczną 20 tys Dżuli :).
3.Oblicz wysokosść pocisku wystrzelonego z prędkością 5m/s

4.Oblicz prędkość ciała spadającego z wysokości 20m.

5.Ciało o masie 100kg porusza się z prędkością o wartości 72km/h.
Oblicz jego energie kinetyczną.


+Obliczenia!!

1

Odpowiedzi

2010-03-27T10:43:12+01:00
1. Ek=mv²/2
m=75kg
v=72km/h -> musisz zamienić na metry/sek
72km/h=72*1000/3600=20m/s
Ek motocyklisty=15000J=15kJ

m=150kg
v=10m/s
Ek sarny=7500J=7,5kJ

Energia motocylisty jest 2razy większa.